bootstrap html templates


Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu:

Dovoľujeme si vás informovať, že aj v tomto ťažšom období sme vám plne k dispozícii. Telefonickou, prípadne mailovou komunikáciou sa koronavírus nešíri. Radi s vami prekonzultujeme vaše požiadavky na drevostavby a ihriská, aj vám pripravíme cenovú ponuku. V prípade nutnosti zamerania stavbičky u vás, vás chceme ubezpečiť, že na meranie príde pracovník vybavený rúškom a rukavicami a bude dôsledne dodržovať potrebné bezpečnostné opatrenia /pohybovať sa len vonku, ničoho sa nedotýkať, dodržovať bezpečný odstup od vás/. Realizáciou vášho projektu v tomto období využijete svoj voľný čas strávený doma a nám /aj štátu/ pomôžete prekonať toto obdobie bez väčších finančných strát. Vzhľadom na dodacie doby 4 – 5 týždňov je pravdepodobné, že v čase montáže už budú podmienky výrazne lepšie a obmedzenia za nami.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.


Výroba v Bratislave.
Adresa výrobnej prevádzky:
Pri Šajbách 1
0905 868 058