free html5 templates
detska lod drevostavba

Detská loď


Stacionárna loď s dvoma lodnými kormidlami, s lavičkami na prove, v zadnej časti aj v strede lode. V časti pre cestujúcich je strecha otvorená.

Rozmery: 4,2 x 1,2 m, výška so stožiarom cca 3,0 m.

Kotvenie: Kotví sa zabetónovaním oceľových pätiek. 

Ceny:
Cena lode 1 870,- Eur
Oceľové pätky 1 ks 15,- Eur, spolu 8 ks 120,- Eur

Loď sa môže dodať kompletne zmontovaná alebo aj s demontovanou prednou a zadnou časťou, pre ľahšiu prepravu. Prípadná montáž, výkopové a betonárske práce dohodou, podľa podložia.

Cena je vrátane DPH. Uvedené ceny sú za prevedenie v prírodných odtieňoch, s farebnými doplnkami. Ceny nezahŕňajú presun kapacít na montáž a dopravu tovaru. Tieto položky závisia od miesta montáže.  Výroba v Bratislave.
Adresa výrobnej prevádzky:
Pri Šajbách 1
0905 868 058