website templates free download
hojdacka so smykackou 1 drevostavba

Šmýkačka s hojdačkou 1


Detská preliezačka so šmýkačkou, hojdačkou a lanovým rebríkom. Šmýkačka  z výšky 1,0 m. 

Rozmery: Dĺžka 3400 mm, šírka 3400 mm. 

Kotvenie: Zarážacími pätkami alebo zabetónovaním oceľových pätiek.

Ceny:
Cena produktu vrátane šmýkačky a lanového rebríku 1 224,- Eur
Cena produktu v „ľahkej verzii“ /namiesto schodíkov so zábradlím len rebríkové priečky/ 1 070,- Eur

Cena je vrátane DPH. Uvedené ceny sú za prevedenie v prírodných odtieňoch, s farebnými doplnkami. Ceny nezahŕňajú presun kapacít na montáž a dopravu tovaru. Tieto položky závisia od miesta montáže.  

hojdacka so smykackou 2 drevostavba

Šmýkačka s hojdačkou 2


Detská preliezačka so šmýkačkou, hojdačkou a rebrinami. Šmýkačka z výšky 1,5 m.

Rozmery: Dĺžka 3550 mm /, šírka 3400 mm.

Kotvenie: Zarážacími pätkami alebo zabetónovaním oceľových pätiek. 

Ceny:
Cena vrátane oceľových pätiek 1 963,- Eur
Montáž /cena nezahŕňa terénne úpravy a betónovanie/ 190,- Eur

Terénne a betonárske práce, cena dohodou podľa podložia. 

Cena je vrátane DPH. Uvedené ceny sú za prevedenie v prírodných odtieňoch, s farebnými doplnkami. Ceny nezahŕňajú presun kapacít na montáž a dopravu tovaru. Tieto položky závisia od miesta montáže.  

hojdacka so smykackou 3 drevostavba

Šmýkačka s hojdačkou 3


Detská preliezačka so šmýkačkou a hojdačkou. Šmýkačka z výšky 1,0 m.  Vertikálne rebriny na zadnej strane. Lavička na prízemí. 

Rozmery: Dĺžka 4500 mm, šírka 1700 mm.

Kotvenie: Zarážacími pätkami alebo zabetónovaním oceľových pätiek.

Ceny:
Cena vrátane oceľových pätiek 1 791,- Eur
Montáž /cena nezahŕňa terénne úpravy a betónovanie/ 189,- Eur

Terénne a betonárske práce, cena dohodou podľa podložia. 

Cena je vrátane DPH. Uvedené ceny sú za prevedenie v prírodných odtieňoch, s farebnými doplnkami. Ceny nezahŕňajú presun kapacít na montáž a dopravu tovaru. Tieto položky závisia od miesta montáže.  


Výroba v Bratislave.
Adresa výrobnej prevádzky:
Pri Šajbách 1
0905 868 058